David Fibich

Bakalářská práce

Křižovatka Smetanovo nábřeží - Přísady - Kropáčová v Hranicích

Intersection Smetanovo nabrezi - Prisady - Kropacova in Hranice
Anotace:
Obsahem bakalářské práce „Křižovatka Smetanovo nábřeží – Přísady – Kropáčová v Hranicích“ je analyzovat bezpečnost silničního provozu, vhodnost současného uspořádání křižovatky a následné navržení opatření ke zvýšení bezpečnosti. První část práce je zaměřena na posouzení aktuálního stavu, provedení dopravně - inženýrského průzkumu, ze kterého byly získány údaje o intenzitě dopravy, směrového vedení …více
Abstract:
The aim of bacheros thesis „Intersection Smetanovo nabrezi – Prisady – Kropacova in Hranice“ is to analyze road safety, the suitability of the current crossing arrangement and the subsequent design of measures to increase safety. The first part of the thesis focuses on the assessment of the current state, the execution of the traffic engineering survey, from which the data on the intensity of the traffic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava