Tomáš ČERNÝ

Bakalářská práce

Autobusová zastávka

bus station
Anotace:
Tato práce je zaměřena na téma autobusové zastávky i zastávek městské hromadné dopravy. V teoretické rešerši se zamýšlím nad vhodnou formou zastávky ve vztahu k různým požadavkům funkčnosti a rozdílnému prostředí. Zaměřuji se především na možnosti navrhování originálních zastávek ve specifických lokalitách. V praktické části se věnuji konkrétnímu návrhu zastávky městské hromadné dopravy Nové Předlice …více
Abstract:
This bachelor project is focused on bus stops and public transport stops. Theoretical part is based on searching of appropriate form of stop in diverse locations and different demands of function. Above all I solute posibilities of designing original stops according to specific locations. Design part of bachelor project is soluting design of public transport stop in district of Ústí nad Labem. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. ak. arch. Jan Fišer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Tomáš. Autobusová zastávka. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design

Práce na příbuzné téma