Bc. Kristina Pokorná

Master's thesis

Podpora zdraví v kraji Vysočina v rámci programu Zdraví 21

Health Promotion in the Vysocina Region under the Health 21 Programme
Abstract:
V diplomové práci se zabývám podporou zdraví na Vysočině. V úvodní kapitole charakterizuji pojmy zdraví, zdravotní gramotnost a zdravotní politika. V následující části se věnuji Světové zdravotnické organizaci, programu Zdraví pro 21. století a jeho realizaci v ČR. Poté jsou zde kapitoly popisující obecně podporu zdraví, Národní program zdraví a Státní zdravotní ústav. V praktické části na úvod stručně …more
Abstract:
In my thesis, I deal with ways of health support in the Vysočina Region. The introductory chapter describes the concepts of health, health literacy and health policy. The following section is dedicated to the World Health Organization's Health for the 21st century programme and its implementation in the Czech Republic. Then there are chapters describing the general health promotion, National Health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Gajdošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta