Theses 

The impact of national health insurance scheme on maternal health care in Ghana: A case study of the East Akim District in the Eastern Region of Ghana – Sherina Buedi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sherina Buedi

Bakalářská práce

The impact of national health insurance scheme on maternal health care in Ghana: A case study of the East Akim District in the Eastern Region of Ghana

Dopad národního zdravotního pojištění na zdravotní péči o matku v Ghaně : Případová studie východního Akim čtvrti ve východním regionu Ghan

Anotace: Cílem a hlavním zaměřením studie bylo zhodnotit dopad NHIS na profesionální porodní péči v Ghaně. Proto je tato studie zaměřena na následující cíle: vliv NHIS na dostupnost mateřsképéče; vliv NHIS na úroveň úmrtnosti v období porodní péče. Dále byla hodnocena dostupnostporodní péče v Ghaně na státní úrovni. Jako zdroj dat pro tuto studii bylo použito dotazováníformou rozhovorů a dotazníků. Pro zpracování dat byl použit program SPSS. Při zahrnutí vlivuNHIS, ukazují výsledky následující: ženy měly přístup k předporodní péči s normálnídostupností, úroveň ošetření a poporodní péče nevykazují změny v kvalitě. Analyzovanéindikátory zahrnují profesionální předporodní péči včetně vakcinace (TT). Výsledky vykazujízvýšení počtu zdravotních pracovníků, kteří byli schopni poskytnout porodní péči včetněmožných zdravotních komplikací. Závádění procesů NHIS vede k významnému poklesuúmrtnosti v období porodní a porodní péče. Vylepšení zdravotní infrastruktury vedlo ke vznikunových procesů a modernizací zavedených postupů. Výsledky dále indikují, že zásahy Ghanskévlády a jejích programů trvale vylepšují dostupnost profesionální porodní péči v Ghaně. Tytozásahy dále vyžadují zvýšení kvality v navazujících oblastech, jako je nákup moderníhovybavení, zvýšení odbornosti a vyšší nároky na personální zajištění.

Abstract: The aim and primary focus of the research was to assess the impact of NHIS on maternal healthcare in Ghana. In this regard, the study sought to address specific objectives which include:contribution of NHIS on maternal health delivery and contribution of NHIS on maternalmortality rate. Moreover, the general maternal health care delivery in Ghana was also assessed.The study made use of questionnaire and interview guide approach to obtain answers to achieveabove objectives. Raw data gathered were analyzed in SPSS. Findings indicate that, with theimplementation of NHIS, women were able to access prenatal care, normal delivery,hospitalization after delivery and postnatal care without any charge. Prenatal indicatorsanalyzed include care by professionals and vaccination (TT). There was an increase in thenumber of maternal healthcare professionals who were competent to handle maternal relatedissues. NHIS policy implementation led to drastic decline in maternal mortality rate. Health2212infrastructure improved as new ones were built while old ones were renovated. Findingsalso indicate that government of Ghana has put in place intervention programmes to enhancegeneral maternal health care delivery. However, these have its associated challenges such asprovision of adequate equipments and logistics, staff and human resources.Keywords:

Klíčová slova: Dodávka, Otcovský, Mateřský, Ghana, prenatální péče, zdraví, smrtelnost, poporodní péče

Keywords: Paternal, Ghana, Health, Maternal, Mortality, Prenatal Care, Post natal Care, Delivery

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.
  • Oponent: Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/54354 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/54354/priloha/45564 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/54354/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/54354/posudek/oponent/41359 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
advisorReview advisorReview
refereeReview refereeReview
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz