Bc. et Bc. Martin Peňák

Master's thesis

Výzkum a vývoj webové aplikace pro vizualizaci viditelnosti

Research and development of the visibility application for the Web
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzami viditelnosti a jejich vizualizací ve webovém prostředí. Na začátku je popsán současný stav v této oblasti, přehled základních, rozšířených i alternativních typů analýz a jejich využití. Následně je objasněn princip fungování algoritmu pro výpočet viditelnosti. Další část práce porovnává podporu analýz, jejich možných parametrů a výsledků v komerčních i otevřených GIS …more
Abstract:
This thesis deals with visibility analyses and their visualization in web environment. At first, the current state in this field, an overview of basic, advanced and also alternative types of analyses as well as their application are described. Then the principle of algorithm for computing visibility is explained. The next part of thesis consists of comparison of analyses, their possible parameters …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta