Bc. Ivan Džugan

Bakalářská práce

Výpočty a kartografická vizualizace viditelnosti větrných elektráren

Computation and cartographic visualization of visibility for wind power plants
Abstract:
The aim of this thesis is to describe visibility analysis and their visualizations in application of visual impact. Describing the methods of visibility analysis, which are useful not only in this application. First part of this thesis is trying to compare GIS software as ArcGIS, QGIS, GRASS GIS and SAGA GIS in their abilities to handle with visibility analysis. Visibility algorithms and their basics …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá otázkami analýzy viditeľnosti a jej aplikáciou v problematike vplyvu veterných elektrární na krajinný ráz. Opisuje možnosti výpočtov viditeľnosti, ktoré sú použiteľné nielen pre túto úlohu. Zaoberá sa algoritmami výpočtu viditeľnosti a porovnáva softvéry QGIS, ArcGIS, GRASS GIS, SAGA GIS v možnostiach analýz viditeľnosti a použití ich algoritmov. Popisuje možnosti vizualizácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Mertel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta