Bc. Kateřina Dufková

Master's thesis

Dovolená ve filmu v letech 1948-1960

Vacation in movies between 1948 and 1960
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem dovolené ve filmu. Cílem práce je kulturněhistorická analýza filmů s tématikou dovolené v letech 1948 až 1960. Prvotní otázkou zkoumání je zobrazování dovolené ve filmu. V druhé fázi práce je cílem prozkoumat, zda jsou v daných filmech přítomna i jiná témata, než jen rekreace. V případě jejich objevení je cílem jejich analýza a zařazení do zvolené struktury.
Abstract:
This work deals with a vacation theme in the film. The target of the work is the cultural analysis of films with vacation theme from 1948 to 1960. The first question of examining is display vacation in the film. In the second phase of work, the target is to explore whether there are present other topics besides the recreation in these films. In case of their discovery, the target is to analyse and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History