Bc. Šárka Ningerová

Diplomová práce

Komparace využívání prvků lidové kultury ve školních vzdělávacích programech mateřských škol na Slovácku a Valašsku

Comparison of elements of folk culture utilisation in the school educational programs of kindergartens in Moravian Slovakia and Wallachia
Anotace:
Tématem této diplomové práce je využití prvků lidové kultury v mateřských školách na Slovácku a Valašsku. Cílem práce je zjistit, jaké prvky tradiční lidové kultury se objevují ve školních vzdělávacích programech vybraných mateřských škol a zda jsou v nich přímo uvedeny. Diplomová práce má teoreticko - empirický charakter. V teoretické části jsou ucelené poznatky o lidové kultuře, o jejím vlivu na …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the utilisation elements of folk culture in kindergartens in Moravian Slovakia and Wallachia. The aim of the work is to find out what elements of traditional folk culture appear in framework educational programs of selected kindergartens and whether they are directly mentioned in them. The diploma thesis has a theoretical - empirical character. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ningerová, Šárka. Komparace využívání prvků lidové kultury ve školních vzdělávacích programech mateřských škol na Slovácku a Valašsku. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe