Bc. Michaela MADAJOVÁ

Bakalářská práce

Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole

The Framework Educational Programme, The School Educational Programme and the Teaching of Informatics at Secondary School
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a následnou komparáciou Školských vzdelávacích programov, nami vybraného súboru gymnázií, z rôznych samosprávnych krajov Českej republiky. Zameriavame sa najmä na vzdelávaciu oblasť Informatika a informačné a komunikačné technológie. V teoretickej časti sú opísané základné pojmy týkajúce sa školskej a kurikulárnej reformy, ako aj postavenie predmetu Informatika …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the analysis and comparison of School educational programmes of grammar schools from different regions of the Czech Republic. We focus especially on the educational sphere, called Informatics and ICT. In the theoretical part, terminology connected with school and curricular reform and the position of the Informatics in the Framework educational programme are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MADAJOVÁ, Michaela. Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta