Bc. Lukáš Sýkora

Diplomová práce

Vybrané bezpečnostní sbory České republiky – působnost a úkoly

Selected Security Corps of the Czech Republic – competencies and tasks
Anotace:
Diplomová práce s názvem Vybrané bezpečnostní sbory ČR – působnost a úkoly je zaměřena na problematiku tuzemských zpravodajských služeb. Zpravodajské služby jsou specifické bezpečnostní sbory, jejichž činnost z větší části podléhá utajení. V České republice v současnosti fungují tři zpravodajské služby – Bezpečnostní informační služba s vnitřní působností, Úřad pro zahraniční styky a informace s vnější …více
Abstract:
This diploma thesis entitled Selected Security Corps of the Czech Republic – competencies and tasks is mainly focused on the issue of domestic intelligence services. Intelligence services are very specific security forces and the bigger part of their activities are usually under cover. Currently there are three security services which are operating in the Czech Republic – Security Information Service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní