Bc. Roman Daněk

Bakalářská práce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (postavení a úkoly jím zajišťované)

Office for Government Representation in Property Affairs (its Status and Activities)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Proto po obecném vtáhnutí do této problematiky se nahlédne na nejdůležitější etapy historického vývoje na území České republiky, včetně komparace se zahraničními subjekty. Nejdůležitější složkou této práce je ovšem zařazení samotného Úřadu, jako nezbytné organizační složky státu, ve světle právního řádu České …více
Abstract:
The aim of this work is to present the Office of the Government Representation in Property Affairs. Therefore, after the general introduction to this topic, this work leads to thumbnail of the most important stage of historical development in the Czech Republic, including comparison with foreign entities. The most important component of this work, however, is the inclusion of Office itself, as a necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta