Bc. Nikol Kořínková

Bachelor's thesis

Metody, postupy a pomůcky potřebné pro stanovení hodnot optimální subjektivní refrakce

The methods, procedures and aids necessary to determine the optimal values of subjective refraction
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stanovování subjektivní refrakce různými metodami a popisem jednotlivých pomůcek k tomu potřebných. Práce obsahuje stručný popis optické soustavy oka, fyziologie vidění a refrakce oka zahrnující popis refrakčních vad. Postup určování korekce je krátce uveden kapitolou o objektivní refrakci. V hlavní části práce je přiblížen celý proces měření subjektivní …more
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with issues of determination subjective refraction using different techniques and description of necessary aids for these issues. The Bachelor’s thesis contains description of optical system of the eye, sight physiology and eye refraction including description of refraction defects. The procedure for determination of correction is introducing in short in chapter dealing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. David Severa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta