Patricie Břečková

Bakalářská práce

Volby do Evropského parlamentu a procedura Spitzenkandidaten

European Parliament Elections and Spitzenkandidaten procedure
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá procedurou Spitzenkandidaten a jejím vlivem na volbu vrcholných kandidátů evropských politických stran. Nejednoznačná definice vztahu nominace předsedy Komise a evropských voleb vedla ke vzniku politického precedentu, který se nyní používá v běžné praxi. Cílem práce je analýza procesu volby vrcholných kandidátů evropských politických stran. V centru sledování jsou jednotlivé …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the Spitzenkandidaten procedure and its influence on the choice of top candidates of European political parties. The ambiguous definition of the nomination of the President of the Commission and the European elections has led to the emergence of a political precedent that is now used in common practice. The aim of the thesis is to analyse the process of election of top …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Komínková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií