Bc. Ivona BENEŠOVÁ

Diplomová práce

Úloha vězeňské duchovenské služby a vezeňské duchovenské péče

Role of prison spiritual service and prison spiritual care
Anotace:
Diplomová práce zpracovaná na téma ?Úloha vězeňské duchovenské služby a vězeňské duchovní péče?, pojednává o specifikách této činnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. V prvních dvou kapitolách se zabývám v teoretické rovině historií, legislativou, ekumenizací a působením VDP a VDS. Vhled do této kapitoly doplňují příběhy ke konkrétním tématům. Ve třetí kapitole je provedeno průzkumové šetření, …více
Abstract:
The topic of this thesis is ?The Purpose of the Prison Pastoral Service and the Prison Pastoral Care?. The thesis is divided into three chapters. In the first two chapters I am discussing the history, legislative, ecumenism and work of the Prison Pastoral Service and Care. I am adding stories to the particular topics of this chapter. Last I present a research that examines the meaning of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2011
Identifikátor: 17774

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Ivona. Úloha vězeňské duchovenské služby a vezeňské duchovenské péče. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe