Mgr. Kateřina Pletichová

Bakalářská práce

Svoboda v české postkomunistické společnosti z hlediska národní a náboženské identity

Freedom in Czech post-communist society with respect to national and religous identity
Anotace:
Národní a náboženská identita obyvatel České republiky byla před Sametovou revolucí utlačována komunistickým režimem. V roce 1989 byla česká společnost osvobozena. Na svobodu volby náboženské a národní identity zareagovali obyvatelé České republiky nově objeveným - konzumním způsobem, a to tak, že si začali vybírat jednotlivé prvky svých náboženských a národních identit. Prvky náboženské identity jsou …více
Abstract:
The national and religious identity of Czech society was oppressed by the communist regime before the Velvet Revolution. The Czech society was set free in 1989. Inhabitants of Czech Republic have reacted to the new freedom of choice of national and religious identity in the way they started choosing the single elements of national and religious identities. Elements of religious identity are possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií