Bc. Ivana Vymazalová

Diplomová práce

Platební neschopnost a její řešení v rámci insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce

Insolvency and its solution in the insolvency proceedings from the perspective of the insolvency administrator
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vývoj úpadkového práva, analýzu skutečného chování právních subjektů, rozbor nedostatků právní normy, analýzu nežádoucích účinků právní normy a analýzu rozsahu konfliktů a sporů vzniklých na základě právní normy.
Abstract:
The thesis focuses on the development of insolvency law, analyzing the actual behavior of legal entities, analysis of the shortcomings of legal norms, analysis of adverse effects of legal rules and analysis of the extent of conflicts and disputes arising out of legal norms.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová
  • Oponent: JUDr. Karel Běleja

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting