Theses 

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis? – Bc. Tomáš Kubíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj

Bc. Tomáš Kubíček

Diplomová práce

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis?

Regions, public transport, integrated transport systems – quo vadis?

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tématem dopravní obslužnosti z hlediska regionální dopravy, která je zabezpečována kraji. V první části výzkumu jsou porovnány jednotlivé kraje a přístup k zabezpečení VHD s důrazem na počty spojů ve vybraných střediscích. Na základě této analýzy jsou vybrány dva kraje (Jihomoravský a Zlínský), ve kterých je zkoumána obslužnost jednak mezi okresními městy, tak ve vybraných SO ORP. Na základě zjištěných výsledků je diskutována kvalita dopravní obslužnosti v obou krajích.

Abstract: This diploma thesis deals with the topic of transport service in terms of regional transport, which is provided by regions. The first part of the research compares atittudes of regions to provide public transport with an emphasis on the number of connections in representative centres. In terms of this analysis two regions (South Moravian and Zlín) were chose for further research of transport services between district towns and also in selected municipality with extended competence. On the basis of the results the qality of transporpt serviceability in both regions is discussed.

Klíčová slova: Veřejná hromadná doprava, Integrovaný dopravní systém, Kraje, Regionální doprava, Dopravní obslužnost, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Public transport, Integrated transport system, Regions, Regional transport, Transport services, South Moravian region, Zlin region

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 20:02, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz