Bc. Tomáš Kubíček

Diplomová práce

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis?

Regions, public transport, integrated transport systems – quo vadis?
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem dopravní obslužnosti z hlediska regionální dopravy, která je zabezpečována kraji. V první části výzkumu jsou porovnány jednotlivé kraje a přístup k zabezpečení VHD s důrazem na počty spojů ve vybraných střediscích. Na základě této analýzy jsou vybrány dva kraje (Jihomoravský a Zlínský), ve kterých je zkoumána obslužnost jednak mezi okresními městy, tak ve vybraných …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of transport service in terms of regional transport, which is provided by regions. The first part of the research compares atittudes of regions to provide public transport with an emphasis on the number of connections in representative centres. In terms of this analysis two regions (South Moravian and Zlín) were chose for further research of transport services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj