Petr Provazník

Bakalářská práce

Přechod IT služeb z on-premises na cloudové výpočetní platformy a služby

Transition CSA IT services from on-premises to the cloud computing platform and service
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat možnosti využití cloudových služeb jako náhrada on-premises infrastruktury pro provozování systémů letecké společnosti a jejich realizaci. Nalézt optimální řešení náhrady stávajícího messaging řešení IBM MQ a využít dostupných technologií pro zajištění bezpečného provozování 3 vrstvých aplikací v cloudovém prostředí.
Abstract:
The aim of this work is to search possibilities of using cloud services as a substitute of on-site infrastructure for the operation of airline systems. To find the optimal solution for replacing existing IBM MQ messaging solution and use the technologies available to ensure the safe operation of three layer applications in a cloud environment.
 

Klíčová slova

Cloud on-premises
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Vlasák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Provazník, Petr. Přechod IT služeb z on-premises na cloudové výpočetní platformy a služby. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika

Práce na příbuzné téma