Bc. Lucia Kubišová

Diplomová práce

Predpoklady uplatnenia cash poolingu v podniku a jeho výhody pre podnik

Conditions for application of cash pooling in the company and its benefits for comapany
Abstract:
Master´s thesis deals with the application of cash pooling assumptions in the enterprise and its advantages for the enterprise. The theoretical part is devoted to the definition of the Bank and its operations, business, financial management, cash management and cash pooling subsequently. The second chapter deals with the analysis of the banks offer cash pooling and analysis of the conditions for its …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá predpokladmi uplatnenia cash poolingu v podniku a jeho výhodami pre podnik. Teoretická časť sa venuje vymedzeniu banky a jej činnosti, podniku, finančnému manažmentu, cash managementu a následne cash poolingu. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou ponuky cash poolingu vybranými bankami a analýzou podmienok pre jeho využitie zo strany podniku. Posledná časť poukazuje na výhody …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance