Bc. Daniela Rubanová

Diplomová práce

Role přírodních pseurotinů v regulaci proliferace fagocytů

Role of natural pseurotins in regulation of phagocytes proliferation
Anotace:
Při průniku cizorodé částice do organismu je tato částice rozeznána imunitním systémem, který zahajuje imunitní odpověď. V průběhu imunitní odpovědi se makrofágy podílejí na rozvoji zánětu, ale také na obnově tkání zánětem poškozených. Pro účinnou imunitní odpověď musí být populace makrofágů v napadené tkáni navýšena, k čemuž dochází migrací a diferenciací monocytů z krevního řečiště nebo lokální proliferací …více
Abstract:
Once foreign particle invades the organism it is recognized by the immune system and the immune response begins. Macrophages participate in promoting the inflammation and in the recovery of tissues damaged by the inflammation. The macrophage population has to be increased to the effective and complete immune response. This increase occurs via migration and the differentiation of monocytes from bloodstream …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie