Bc. Daniela Rubanová

Master's thesis

Role přírodních pseurotinů v regulaci proliferace fagocytů

Role of natural pseurotins in regulation of phagocytes proliferation
Abstract:
Při průniku cizorodé částice do organismu je tato částice rozeznána imunitním systémem, který zahajuje imunitní odpověď. V průběhu imunitní odpovědi se makrofágy podílejí na rozvoji zánětu, ale také na obnově tkání zánětem poškozených. Pro účinnou imunitní odpověď musí být populace makrofágů v napadené tkáni navýšena, k čemuž dochází migrací a diferenciací monocytů z krevního řečiště nebo lokální proliferací …more
Abstract:
Once foreign particle invades the organism it is recognized by the immune system and the immune response begins. Macrophages participate in promoting the inflammation and in the recovery of tissues damaged by the inflammation. The macrophage population has to be increased to the effective and complete immune response. This increase occurs via migration and the differentiation of monocytes from bloodstream …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Analytical Biochemistry