Ondřej KADUCH

Bachelor's thesis

Postavení odborů v postindustriální společnosti

Position of trade unions in the post-industrial society
Abstract:
Práce analyzuje postavení odborů ve společnosti, která je nazývána postindustriální. Cíle: - určení postavení odborů z hlediska právního ukotvení - zhodnocení dějinného postavení odborů - analýza současného postavení - vytvoření hypotézy o budoucím postavení odborů
Abstract:
The thesis analyzes the position of trade unions in the society, which is called postindustrial. Objectives: - determining the status of trade unions in terms of legal anchoring - the evaluation of the trade union's historical status - analysis of current status - creating a hypothesis on the future status of trade unions
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADUCH, Ondřej. Postavení odborů v postindustriální společnosti. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií