Dagmar Houdková

Bakalářská práce

Přechod nebezpečí dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Passing of Risk under the UN Convention on Contrats for the International Sale of Goods
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu nebezpečí škody, ztráty či zničení zboží. Rozebrána bude jednak Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v dotčených ustanoveních, ale také International Commercial Terms (INCOTERMS) ve znění jejich poslední revize z roku 2010. Cílem práce je jednak analýza úpravy obou norem, ale také jejich srovnání.
Abstract:
This thesis deals with issue of passing of risk of accidental loss and deterioration of goods. The aim of this thesis is to analyze provision of articles 66 – 70 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods which regulate provision dedicated to transfer of risk of loss and deterioration of goods. Whole issue is examined in interaction with International Commercial Terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia