Mgr. Pavel Dimitrov

Diplomová práce

Přechod nebezpečí dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Passing of Risk in International Sale Contract under CISG
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přechodem nebezpečí náhodné zkázy a zničení zboží v rámci mezinárodního obchodování. Hlavním cílem je zodpovězení hypotézy, zabývající se úpravou přechodu nebezpečí ve dvou hlavních pramenech úpravy, jimiž jsou doložky Incoterms a Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží neboli Vídeňská úmluva, a jejich vzájemném vztahu při úpravě tohoto institutu. Práce rovněž obsahuje rozbor …více
Abstract:
This thesis is focused on passing of risk of accidental loss and destruction of goods during international sale. The main objective is to fulfil the hypothesis concerning the the regulation of passing of risk in two main sources of its regulation, the Incoterms clauses and the UN Convention on the International Sale of Goods, so called the Vienna Convention, and their mutual relationship in the regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta