Bc. Petra Hovadová

Bakalářská práce

Obec s rozšířenou působností

Municipality with extended powers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá veřejnou správou České republiky, jejím členěním na státní správu a veřejnou samosprávu a postavením obce s rozšířenou působností ve veřejné správě. Práce je zaměřena na město Žamberk, zejména na organizaci a činnost městského úřadu. Součástí práce je dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s fungováním městského úřadu.
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the public administration of the Czech Republic, the division between state administration and local authorities and the status of municipalities with extended competence in public administration. Work focuses on the city Žamberk particular on organization and operation of the municipal office. Part of this work is a survey on citizens' satisfaction with the operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hovadová, Petra. Obec s rozšířenou působností. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika