Patrik Skorzinski

Bakalářská práce

Organizational culture and new generations

Firemní kultura a nové generace
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na organizační kulturu, popisuje její prvky, k čemu slouží, proč je tak důležitá a její užitečnost v praxi. Téma organizační kultury propojuje s tématem současné generace na trhu práce. Tato práce by měla čtenáři přiblížit pohled na generaci Milennials a jejich fungování ve firmě. Hlavním cílem této práce je analýza generace X a milennials v konkrétní firmě. Každá generace …více
Abstract:
This bachelors work focuses on organization´s culture and describes it´s elements and why it is so important and it´s value in real life. This topic is connected with current generations in the labor market. This work should show the reader how the millenials generation work and funkcions in a company. The main goal of this work is a analysis of the millenials generation in a specific company. Every …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • Oponent: Miroslava Říhová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management