Bc. Adéla Vodvářková

Bakalářská práce

Firemní kultura a její význam pro podnikovou strategii

Corporate culture and its importance in business strategy
Anotace:
Nároky na podnikání firem se v posledních letech zásadním způsobem mění. Rozhodování zákazníků je stále více ovlivněno kontextem podnikání, etikou výroby a firemní kulturou jednotlivých firem. Proto se tato témata stávají strategickými požadavky na rozvoj firem, tím spíše, že silná a etická firemní kultura může mít mnoho dalších pozitivních dopadů na podnikání, například zvýšenou motivaci zaměstnanců …více
Abstract:
The demands on businesses have changed in recent years. Customer decisions are increasingly influenced by the context of business, production ethics and corporate culture. Therefore, these topics have become strategic requirements for business development, especially since a strong and ethical corporate culture can have many other positive impacts on business, such as increased employee motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance