Bc. Kateřina Blažková

Diplomová práce

Stimulace zaměstnanců pro zajištění optimalizace výkonu

Stimulation of staff to ensure performance optimization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stimulací zaměstnanců s cílem zvýšit a optimalizovat jejich výkon tak, aby odpovídal představám a očekáváním managementu. Předkládá zjištění, z jakých důvodů je současný systém stimulování pracovního výkonu efektivní a neúčinný. Dále upozorňuji na skutečnost, že je třeba se zabývat i jinými způsoby stimulace než samotnými finančními moduly, a to především prací zaměřenou na …více
Abstract:
This thesis deals with the stimulation of employees in order to improve and optimizme their performance to suit the conception andexpectations of management. Submitted by finding the reasons for the current system to stimulate job performance effective and ineffective. Furthermore, note that need to be addressed in other ways than stimulation by the financial modules, and especiallywork focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií