Bc. Ivana Poláčková

Bakalářská práce

Komunikační dovednosti všeobecných sester v cizím jazyce

Communication skills of general nurses in a foreign language
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na průzkum znalostí a zkušeností všeobecných sester s komunikací v cizím jazyce. Teoretická část se zabývá informacemi týkajícími se obecné i kulturní komunikace. Zvláštní pozornost je věnována také problematice výuky cizích jazyků pro povolání všeobecná sestra. V praktické části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, zaměřené na zjištění komunikační úrovně a …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on evaluation of knowledge and experiences of general nurses with communication in a foreign language. The teoretical part deals with informations regarding general and intercultural communication. Special attention is also paid on the learning and teaching process of foreign language for general nurses. The practical part contains an analysis of results of the survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma