Hana KAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Posouzení vlivu motorického postižení na omezení aktivit denního života

Assessing the influence of motor disablement on daily activities limitations
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Posouzení vlivu motorického postižení na omezení aktivit denního života je zaměřena na pozorování a vzájemné porovnávání klientů s lézí v oblasti krční páteře, konkrétně segmentu C5 ? C6 při vykonávání ADL. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem shrnula druhy poranění páteře a míchy, symptomy poranění, kompenzaci …více
Abstract:
Bachelor thesis with title Assessing the influence of motor disablement on daily activities limitations is focused on observation and correlation of clients with lesions in the cervical spine, especifically C5 - C6. This thesis is divided into two parts: A theoretical and practical. In the theoretical part, I summarized the types of injuries of the spine and spinal cord, symptoms of spinal injury, …více
 

Klíčová slova

kvadruplegie míšní léze ADL
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zveřejnit od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Zahradnická

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŇKOVÁ, Hana. Posouzení vlivu motorického postižení na omezení aktivit denního života. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií