Dominika Vašíčková

Bakalářská práce

Vztahy Ruské federace s Izraelem, Íránem a Sýrií po rozpadu Sovětského svazu

Relations of the Russian Federation with Israel, Iran and Syria after the collapse of the Soviet Union
Anotace:
Rusko je z dlouhodobého hlediska důležitým aktérem na Blízkém východě. Počátkem 90. let minulého století došlo ke změně konceptu ruské zahraniční politiky vůči zemím tohoto regionu. Práce sleduje vývoj vztahů Ruska k Izraeli, Íránu a Sýrii od rozpadu Sovětského svazu až po současnost. V daném časovém období se konkrétněji zabývá postojem Ruska k izraelsko-palestinskému konfliktu, k íránskému jadernému …více
Abstract:
In the long term, Russia has an important role in the Middle East. In the early 1990s, the Russian foreign policy concept was changed toward the countries of the region. The thesis analyses the development of Russia's relations with Israel, Iran and Syria since the collapse of the Soviet Union to the present. In a given period of time it deals more specifically with Russia's attitude towards the Israeli …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií