Bc. Kseniia Bielan

Bakalářská práce

The influence of AIPAC on American foreign policy in the Middle East

The influence of AIPAC on American foreign policy in the Middle East
Anotace:
Práce se věnuje vlivu AIPAC na zahraniční politiku USA vůči Blízkému východu. Hlavní pozornost je věnována oblastem zájmů AIPAC a metodám, které používá pro prosazování svého vlivu. Také bude provedena analýza teoretických pojmů lobbingu a zájmových skupin celkem. Hlavním cílem práce je zjištění míry úspěchu činnosti AIPAC, zda naplňuje své cíle a do jaké míry je schopen ovlivňovat americkou zahraniční …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes influence of AIPAC on the U.S. foreign policy in the Middle East. The focus is put on areas of interest of AIPAC and methods it uses for promoting its influence. Then, the analysis of theoretical concepts of lobbying and interest groups in general was employed. The main objective of the thesis is identifying how successful is the activity of AIPAC and to what extent it …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií