Bc. Pavlína Sedláčková

Bakalářská práce

Šikana jako sociálně-pedagogický jev

Bullying as a socio-pedagogical phenomenon
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je pohled na to, jak žáci základní školy vnímají oběť šikany a jak k ní přistupují. V teoretické části se práce nejdříve zabývá sociální patologií, navazuje sociálně patologickými jevy a nakonec blíže rozpracovává problematiku šikany. Popisuje prostředí výskytu šikany, blíže specifikuje šikanování ve školním prostředí a v závěru se snaží objasnit jednotlivé aktéry šikany. …více
Abstract:
The object of my bachelor´s thesis is the view how pupils of the elementary school perceive the victim of bullying and how approach to it. In the theoretical part is mentioned social pathology, then it continues with social pathological phenomenon and in the end is bullying described closer. The thesis describes surroundings of bullying appearance, the school bullying in details and also the actors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jitka Ferdanová
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bárta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta