Mgr. Marek Medveď

Bakalářská práce

Adaptace syntaktických analyzátorů češtiny pro slovenštinu

Adapting Czech Parsers for Slovak
Abstract:
The bachelor thesis consists in adapting the Czech syntactic analyzers SYNT and SET for Slovak language. The first step was creating translation from Slovak morphological tagset to its Czech counterpart. For this task it was created a program which is called sk2cs.py. Main part of my work is modification of the formal grammar used in both systems, because of several differences between Slovak and Czech …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá adaptáciou českých syntaktických analyzátorov SYNT a SET pre slovenský jazyk. Pre prevod medzi českou a slovenskou sadou morfologických značiek bol vytvorený program sk2cs.py. Hlavnou úlohou práce je modifikácia formálnych gramatík systémov SYNT a SET pre lepšie rozpoznávanie slovenskej syntaxe.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky