Petr ZEMAN

Bakalářská práce

The WEB ISES CONTROL kit Environment for Control, Communication and Simulations of Remote Laboratories

The WEB ISES CONTROL kit Environment for Control, Communication and Simulations of Remote Laboratories
Abstract:
The technique of remote experiments are currently becoming a significant ICT tool in science and teaching. Systems providing remote control capability is based on different, sometimes incompatible, techniques. ISES system itself is a system based on measuring plug and play components that are automatically recognized by the controlling software ISESWIN (for hands on experiment) and software ISES WEB …více
Abstract:
Technologie vzdálených experimentů se v současné době stává stále významnějším ICT prvkem v oblasti vědy a výuky. Systémy poskytující vzdálené ovládání s přenosem dat jsou založeny na rozličných, někdy nekompatibilních, technologiích. Samotný systém ISES, který využívám v této práci, je založený na plug and play měřících prvcích, které jsou automaticky rozpoznány řídicím softwarem ovládacím software …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zveřejnit od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. František Schauer, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Petr. The WEB ISES CONTROL kit Environment for Control, Communication and Simulations of Remote Laboratories. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe