Ing. Lucie Nyčová

Bakalářská práce

Litomyšlské zhudebnění Písně písní

The Litomyšl's Setting The Song of Songs to Music
Anotace:
Tématem bakalářské práce je litomyšlské hudební a dramatické zpracování starozákonního biblického textu Píseň písní. Zabývá se analýzou inscenace se zaměřením na její jednotlivé složky. Velká pozornost je věnována rozboru literární předlohy a jejího vlivu na vznik libreta, hudby a následně fabule. Dále je zdůrazněno hudební, výtvarné a režijní zpracování. V závěru práce je poukázáno na objevující se …více
Abstract:
The topic of the Bachelor’s thesis is a musical and dramatic adaptation of the Old-Testament Biblical text The Song of Songs which was studied and consecutively performed in Litomyšl. It deals with an analysis focusing on its individual components. A great attention is devoted to the analysis of the original text and its impact on the creation of the libretto, music and subsequently the plot. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla