Iva Kuklová

Bakalářská práce

Buddy program jako nástroj multikulturní výchovy a jeho vliv na zahraniční studenty Erasmu+ na Univerzitě Pardubice

Buddy programme as an instrument for multicultural education and its impact on international students of Erasmus on Univerzity Pardubice
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena v obecné rovině na multikulturní výchovu a konkrétním objektem se stal Buddy program. Je zde popsáno jeho celkové fungování a práce. Teoretická část obsahuje informace o multikulturním vzdělávání a komunikaci. Zaměřena je též na typologie národů a jazyka a národnostních menšin. K úplnosti je rozebrána pomoc zahraničním studentům, vázaná na historii migrační politiky, na …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused in general on multicultural education and a particular object became Buddy program. It is described here the overall functioning and work. The theoretical part contains information on multicultural education and communication. It is focus also on the typology of nations and language minorities. The completeness is discussed aid for international students linked to the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hájková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuklová, Iva. Buddy program jako nástroj multikulturní výchovy a jeho vliv na zahraniční studenty Erasmu+ na Univerzitě Pardubice. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.