Ing. Veronika Hajduchová

Bachelor's thesis

Právní a praktické aspekty založení kapitálové společnosti

Legal and practical aspects of the establishment of a capital company
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na založení kapitálových společností podle nové právní úpravy a komparaci nákladů na založení kapitálové společnosti. Založení i komparace nákladů je prováděno na základě spolupráce s firmou, která má se zakládáním společností dlouholeté zkušenosti.
Abstract:
This work is focused on the establishment of capital companies according to a new legislation and comparsion of expenses which are needed for establishment of capital company. The establishment and comparsion is done on the basis of cooperation with a company which has wealthy experiences with establishing companies.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedúci: JUDr. Petra Hanáková
  • Oponent: Mgr. Přemysl Janík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting