Jindřich Mynarz

Disertační práce

Matchmaking of bidders and public contracts using linked open data

Párování uchazečů a veřejných zakázek pomocí propojených otevřených dat
Anotace:
Párování prohledává možné páry nabídky a poptávky, které řadí dle míry, s jakou nabídka vyhovuje poptávce. Tato práce demonstruje, jak lze dva obecné postupy, jmenovitě případové usuzování a statistické relační učení, použít pro párování veřejných zakázek a uchazečů o zakázky. V obou případech párování využívá jak logické, tak statistické usuzování operující ve vzájemně porovnatelných, polo-strukturovaných …více
Abstract:
Matchmaking searches the space of possible pairs of demands and offers and ranks them according to the degree to which the offer satisfies the demand. We demonstrate how two generic approaches, namely case-based reasoning and statistical relational learning, can be applied to matchmaking of public contracts to bidders. Both adaptations use a combination of logical and statistical reasoning for matchmaking …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Svátek
  • Oponent: Jan Kučera, Jiří Skuhrovec, Tomáš Vitvar, Benjamin Heitmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71568