Jindřich Mynarz

Doctoral thesis

Matchmaking of bidders and public contracts using linked open data

Párování uchazečů a veřejných zakázek pomocí propojených otevřených dat
Abstract:
Párování prohledává možné páry nabídky a poptávky, které řadí dle míry, s jakou nabídka vyhovuje poptávce. Tato práce demonstruje, jak lze dva obecné postupy, jmenovitě případové usuzování a statistické relační učení, použít pro párování veřejných zakázek a uchazečů o zakázky. V obou případech párování využívá jak logické, tak statistické usuzování operující ve vzájemně porovnatelných, polo-strukturovaných …more
Abstract:
Matchmaking searches the space of possible pairs of demands and offers and ranks them according to the degree to which the offer satisfies the demand. We demonstrate how two generic approaches, namely case-based reasoning and statistical relational learning, can be applied to matchmaking of public contracts to bidders. Both adaptations use a combination of logical and statistical reasoning for matchmaking …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: Vojtěch Svátek
  • Reader: Jan Kučera, Jiří Skuhrovec, Tomáš Vitvar, Benjamin Heitmann

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71568