Karolína Kopecká

Bakalářská práce

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě Keller - speciální zakládání, spol. s r. o.

Cost Analysis and Management in Company Keller - Special Founding, s r. o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů stavební firmy, konkrétně se týká nákladů strojového střediska. V první části této práce je zachycen rozbor literárních pramenů, který se zabývá náklady, jejich klasifikací a řízení. Dále se teoretická část zaměřuje na analýzu bodu zvratu a poslední kapitola této části pojednává o sestavení nákladových funkcí. Prak-tická část práce obsahuje představení společnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the cost analysis structural company, concretely deals with the costs of machine centre. In the first part of this bachelor thesis is intercepted research of literature sources dealing with the analysis of costs their classification and management. Further is theoretical part targeted of the analysis break even point and the last part of this section disquisition about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopecká, Karolína. Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě Keller - speciální zakládání, spol. s r. o.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe