Pavla VÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Psychosociální intervence u žen s perineální ztrátou

Psychosocial intervention for women with perinatal loss
Anotace:
Úvod: Tato práce se ve své teoretické části zabývá stručným vysvětlením základních pojmů jako je potrat, interrupce, porod mrtvého plodu, časné novorozenecké úmrtí. Dále si zde rozdělíme těhotenství a jeho vnímání z psychické stránky do tří období. Zabývá se také psychickou první pomocí a jak je důležité rozloučit se s mrtvým miminkem. Rituál rozloučení a upomínkové předměty. Truchlení, smutek, žal …více
Abstract:
Introduction: In its theoretical part, this work deals with a brief explanation of basic concepts such as abortion, abortion, stillbirth, early neonatal death. Furthermore, we divide the pregnancy and its mental perception into three periods. It also deals with psychic first aid and how important it is to say goodbye to a dead baby. Farewell ritual and souvenirs. Mourning, sadness, grief and what are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adéla Matyščáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇOVÁ, Pavla. Psychosociální intervence u žen s perineální ztrátou. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka