Bc. Tamara Nasriová

Bakalářská práce

Cizinkami ve své zemi: identita, stigma a strategie integrace českých muslimek

Being a foreigner in her own country: identity, stigma and integration strategies of Czech Muslim women
Anotace:
Práce se zaměřuje na život českých muslimek v české společnosti. Pomocí kvalitativního výzkumu využívajícího biograficko-narativní paradigma (Hamar 2008), a interview s použitím teoretického ukotvení v Goffmanově konceptu stigmatu ukazuje tato práce, jak stigma plynoucí z náboženské příslušnosti k islámu ovlivňuje jejich identitu jakožto Češek a muslimek. Zároveň i jak stigma a strategie vyrovnávání …více
Abstract:
This thesis focuses on lives of Czech Muslim women in Czech society. By using qualitative research which is based on a biographical-narrative paradigm (Hamar 2008) and an interview using the theoretical anchor in Goffman's concept of stigma. This work shows how the stigma of religious affiliation affects their identity as Czechs and Muslims. Simultaneously, it shows how the stigma and strategies of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta