Valentína Mačičáková

Bakalářská práce

Corporate identity v dobe internetu a vytvorenie identity pre konkrétnu firmu prostredníctvom tvorby webu

Corporate identity v době internetu a vytvoření identity pro konkrétní firmu prostřednictvím tvorby webu
Anotace:
Cílem práce je charakterizování oblasti corporate identity ve všeobecném pojetí v kontextu nových technologií a vytvoření identity pro konkrétní firmu. Teoretická část práce je zaměřená na definování pojmu corporate identity, na jeho vznik a rozvoj a obsahuje prvky, které jsou nevyhnutelnou součástí této oblasti. V této části jsou dále vysvětlené nástroje, které vznikly díky existenci internetu, a …více
Abstract:
The aim of the thesis is to characterize the area of corporate identity in general, in the context of new technologies and to create a corporate identity for a specific company. The theoretical part of the thesis focuses on defining the concept of corporate identity, its creation and development and it contains elements that are a necessary part of this area. This section further explains the tools …více
Abstract:
Cieľom práce je charakterizovanie oblasti corporate identity vo všeobecnom poňatí v kontexte nových technológií a vytvorenie identity pre konkrétnu firmu. Teoretická časť práce je zameraná na definovanie pojmu corporate identity, na jeho vznik a rozvoj a obsahuje prvky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou tejto oblasti. V tejto časti sú ďalej vysvetlené nástroje, ktoré vznikli vďaka existencii internetu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Richard Papík
  • Oponent: Vilém Sklenák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80039

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační média a služby