Soňa FOJTÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Administrativní zátěž všeobecných sester na akutních odděleních

Administrative burden of nurses in acute wards
Abstract:
ABSTRAKT Cíl: Předmětem průzkumného šetření bakalářské práce je zmapování administrativní zátěže všeobecných sester na vybraných odděleních akutních lůžek Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a pracoviště Orlová. Jedná se o jednotky intenzivní péče těchto oddělení: interního oddělení Orlová a Karviná-Ráj, chirurgie Orlová a Karviná-Ráj, ortopedie Orlová, gynekologie Karviná-Ráj, dětského oddělení Karviná …more
Abstract:
ABSTRACT Target: The survey of the thesis aims at analyzing administrative work of nurses in selected wards in Karviná-Ráj Hospital & Policlinic and in the hospital in Orlová. The survey deals with the intensive care units of the following wards: the Ward of the Internal Medicine in Orlová and Karviná, the Surgical Ward in Orlová and Karviná, the Ortopaedic Ward in Orlová, the Gynaecological Ward in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Soňa Bocková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FOJTÍKOVÁ, Soňa. Administrativní zátěž všeobecných sester na akutních odděleních. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing - Combined Study / General Nurse - Combined Study