Radek Havel

Bakalářská práce

Foreign direct investments and their importance for external economic balance

Přímé zahraniční investice a jejich význam při utváření vnější rovnováhy ekonomiky (příklad České republiky)
Anotace:
Přímé zahraniční investice hrají podstatnou roli v soudobé globální ekonomice. Jejich příliv je akcelerován deregulací finančních toků a celkovou globalizací ekonomiky. V malé otevřené ekonomice v rámci integračního uskupení je atraktivita pro zahraniční investice klíčovým prvkem hospodářské politiky. Příliv kapitálu však nemá jen pozitivní efekty. Negativy mohou být tlaky na domácí měnu či problém …více
Abstract:
Foreign direct investments have an important role in current global economy. Their inflow is accelerated by deregulation of financial flows and the globalization of economics. Attractiveness for foreign investments is an integral part of economic policy in small open economy. Inflow of capital has not only the positive effects. The negative ones could be pushing for appreciation of currency or the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Štork Zbyněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27759