Bc. Tomáš Bubník

Diplomová práce

Metodické listy pro rozvoj kreativity pomocí kresby v hodinách estetické výchovy

Methodic material for the development of creativity through drawing in the lessons of aesthetic education
Anotace:
Práce předkládá návrhy metodických listů pro rozvoj kreativity pomocí kresby v hodinách estetické výchovy. Popisuje témata, cíle, metody a návody k dosažení rozvíjení kreativity u žáků.
Abstract:
The work presents a methodological sheet proposal for the development of creativity by drawing the lessons of aesthetic education. It describes the themes, goals, methods and guidelines to achieve development of creativity in students.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta