Ivana MLYNKOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování komunálního odpadu v Nové Bani

Processing of Municipal Waste in Nová Baňa
Anotace:
Práca sa zaoberá spracovaním komunálneho odpadu v meste Nová Baňa. Charakterizuje smernice Európskej únie, ktoré úzko súvisia s nakladaním komunálneho odpadu a legislatívu v Českej i Slovenskej republike. Podrobne popisuje súčasný stav mesta v problematike nakladania s komunálnym odpadom. Obsahuje spracované dotazníky, ktoré boli poskytnuté respondentom z mesta a jeho výsledky boli využité na návrh …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the processing of municipal waste in Nová Baňa. It characterizes the European Union directives, which are closely related to the management of municipal waste and legislative in the Czech and Slovak Republics. It describes in details the current status of the municipal waste management in Nová Baňa. The Bachelor thesis contains questionnaires which were given to respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLYNKOVÁ, Ivana. Zpracování komunálního odpadu v Nové Bani. Uherské Hradiště, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik