Ivana MLYNKOVÁ

Bachelor's thesis

Zpracování komunálního odpadu v Nové Bani

Processing of Municipal Waste in Nová Baňa
Abstract:
Práca sa zaoberá spracovaním komunálneho odpadu v meste Nová Baňa. Charakterizuje smernice Európskej únie, ktoré úzko súvisia s nakladaním komunálneho odpadu a legislatívu v Českej i Slovenskej republike. Podrobne popisuje súčasný stav mesta v problematike nakladania s komunálnym odpadom. Obsahuje spracované dotazníky, ktoré boli poskytnuté respondentom z mesta a jeho výsledky boli využité na návrh …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the processing of municipal waste in Nová Baňa. It characterizes the European Union directives, which are closely related to the management of municipal waste and legislative in the Czech and Slovak Republics. It describes in details the current status of the municipal waste management in Nová Baňa. The Bachelor thesis contains questionnaires which were given to respondents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012
Accessible from:: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MLYNKOVÁ, Ivana. Zpracování komunálního odpadu v Nové Bani. Uherské Hradiště, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process engineering / Technological equipment